Edycja 2015

         Powiatowe Żeglarskie Oscary Przyznane.                                   

W Niedzielę 22 listopada 2015 r. w Domu Kultury w Szarowie odbyła się Gala wręczenia nagród Rejs Roku Powiatu Wielickiego 2015.

    Powiat Wielicki i Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Szarowa – Koło Yacht-Club Szarów - Postanowili zorganizować Konkurs REJS ROKU POWIATU WIELICKIEGO 2015. Realizacja tego projektu odbywała się w ramach współdziałania powiatu z organizacjami pozarządowymi.

    Motywacją do zorganizowania konkursu był fakt, że każdego roku wielu mieszkańców powiatu wielickiego uczestniczy w rejsach żeglarskich organizowanych na terenie naszego kraju jak i poza jego granicami. Celem tych rejsów są zarówno porty jezior mazurskich i Bałtyku oraz najbardziej odległe i egzotyczne regiony świata.
    Powołana przez organizatorów Kapituła Konkursu Rejs Roku Powiatu Wielickiego 2015 po zapoznaniu się ze zgłoszeniami postanowiła przyznać następujące nagrody:

W kategorii Rejs Morski  - Przyznano nagrodę Rejs Roku Powiatu Wielickiego 2015  -  dla rejsu zgłoszonego przez Pana Tomasza Juraszewskiego. Rejs odbył się na trasie Pula w Chorwacji do Wenecji we Włoszech i z powrotem, w dniach od 11.04.2015 r. do 18.04.2015 r. Celem rejsu było doskonalenie umiejętności żeglarskich, zdobycie stażu na stopnie żeglarskie oraz zwiedzanie miejscowości portowych. Kapitanem rejsu był Marek Machaczka.

W kategorii Osobowość Żeglarska Roku Powiatu Wielickiego 2015 – przyznano nagrodę Panu Jarosławowi Toboła, Nauczycielowi ze SP w Sygneczowie gm. Wieliczka – zgłaszający – Dyrektor Szkoły Piotr Stryszowski.

Nagrodę Specjalną Konkursu Rejs Roku Powiatu Wielickiego 2015, przyznano dla Pani Józefy Ogrodnik - Prezes Klubu Żeglarskiego Horn w Krakowie za wspieranie rozwoju żeglarstwa w Powiecie Wielickim.

    Nagrody, w swoim zamierzeniu, mają być symbolem i podkreśleniem dokonań żeglarzy z powiatu wielickiego. Sam fakt udziału w konkursie jest doskonałym sposobem do poznania niepowtarzalnych historii ludzi, którzy dzięki swojej pasji i  wysiłkowi, przybliżają nam żeglarski świat, a dzięki nagłośnieniu – będą się mogli podzielić swoją pasją z wieloma mieszkańcami powiatu. 

Dodatkowym celem konkursu jest również integracja środowiska żeglarskiego a nawet szerzej, bo wodniackiego i marynistycznego z terenu naszego powiatu i umożliwienie wymiany informacji i doświadczeń w tematach konkursowych oraz promocja wychowania żeglarskiego dzieci i młodzieży w gminach powiatu wielickiego.

Galę uświetnił występ zespołu szantowego zorganizowanego przez Panią Marzenę Czyż - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szarowie i jej męża Bogdana oraz wspaniale śpiewające dziewczyny z Szarowskiej szkoły.

Żeglarze twierdzą, że żeglarstwo to więcej niż sport -  to styl życia, i tą sentencję potwierdziła zorganizowana Gala, która była swoistym świętem żeglarskim powiatu wielickiego.

Organizatorzy zapowiedzieli, że będą kontynuować Konkurs przez kolejne lata.

Żeglarska Osobowość Roku 2015 - Jarosław Toboła nauczyciel SP w Sygneczowie.

Laureaci I edycji

Zespół szantowy

Uczestnicy Gali

Gość Gali - Mistrz Świata w Klasie MICRO Piotr Ogrodnik

Weterani Yacht-Clubu Szarów

Edycja 2016

OSCARY ŻELARSKIE POWIATU WIELICKIEGO PRZYZNANE PO RAZ DRUGI

 

13 listopada 2016 r. w Domu Kultury w Szarowie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Żeglarskich Powiatu Wielickiego – Rejs Roku 2016.

Konkurs organizowany był już po raz drugi przez Stowarzyszenie Promocji  i Rozwoju Szarowa – Yacht-Club ,,Szarów”, w ramach współpracy Powiatu Wielickiego z Organizacjami Pozarządowymi.

W poszczególnych kategoriach zgłoszono 4 rejsy.

W wyniku postępowania konkursowego Kapituła postanowiła przyznać następujące nagrody:

  1. W kategorii Rejs Morski  - Przyznać nagrodę Rejs Roku Powiatu Wielickiego 2016  -  dla rejsu zgłoszonego przez Pana Tomasza Juraszewskiego. Rejs odbył się w dniach od 01.10.2016 r. do 21.10.2016 r. jako Męski Rejs Dookoła Peloponezu. Celem rejsu było doskonalenie umiejętności żeglarskich, zdobycie stażu na stopnie żeglarskie oraz zwiedzanie miejscowości portowych. Kapitanem był Bruno Świątek a organizatorem Tomasz Juraszewski.

 

  1. W kategorii Rejs szkoleniowy dla dzieci i młodzieży przyznać nagrodę dla Fundacji ,,Szansa” z Sygneczowa  gm. Wieliczka – zgłaszający – Jarosław Toboła, za spływ Żaglowy z Tyńca do Mogiły w dniu 28.06.2016 r.

 

 

  1. Ponadto Kapituła postanowiła przyznać dwie Nagrody Specjalne Konkursu Rejs Roku Powiatu Wielickiego 2016, dla Yacht-Klubu Polski Kraków i Klubu Żeglarskiego Horn w Krakowie za wspieranie rozwoju żeglarstwa w Powiecie Wielickim w 2016 roku.

 

Gośćmi honorowymi tegorocznej Gali byli Państwo  Małgorzata i Paweł Dziedzicowie z Kłaja, których córka Anna jest na IV roku Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Jej mama opowiadała o trudach jakie musiała pokonać ich córka żeby dostać się na tą uczelnię.

Tegoroczna edycja zgromadziła dużo więcej wodniaków z naszego powiatu niż przed rokiem oraz gości z zaprzyjaźnionych klubów żeglarskich z Krakowa.

Naszą Galę Wręczenia Nagród zaszczycili swoją obecnością m.in. Wójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strączek, Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego – Marek Burda, Przewodniczący Rady Gminy Kłaj – Sylwester Skoczek.

Organizatorzy dziękują Powiatowi Wielickiemu za dofinansowanie konkursu, Wójtowi Gminy Kłaj za ufundowanie dodatkowych nagród i wszystkim uczestnikom Konkursu i Gali zapraszając już teraz do udziału w przyszłorocznej edycji.

Laureaci II edycji

Nowy zespół szantowy

Uczestnicy Gali 2016

Goście Gali - Państwo Dziedzicowie z Kłaja