Laureaci Konkursu Rejs Roku Powiatu Wielickiego 2018.

CZWARTY FINAŁ KONKURSU NAGRÓD ŻEGLARSKICH POWIATU WIELICKIEGO

    W niedzielę 18 listopada 2018 r. w Domu Kultury w Szarowie odbyła się IV Gala wręczenia Nagród Żeglarskich Powiatu Wielickiego - Rejs Roku 2018.

    Powiat Wielicki i Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Szarowa – Koło Yacht-Club Szarów – już po raz czwarty zorganizowali Konkurs REJS ROKU POWIATU WIELICKIEGO.  

    Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć Tomka Juraszewskiego – członka SPiRS i Yacht-Clubu ,,Szarów” który odszedł na wieczną wachtę 10 września br.

    W tym roku wpłynęło najwięcej zgłoszeń. 

Kapituła Konkursu Nagrody Żeglarskie Powiatu Wielickiego 2018  w składzie:

Adam Kociołek  - Komandor YCS – Przewodniczący.

Marzena Czyż – Dyrektor ZSOK w Szarowie.

Rafał Sieńko – Prezes Zarządu SPiRS.

ogłosiła wyniki konkursu:

  1. Wpłynęło 5 zgłoszeń w kategorii Rejs Morski.
  2. Wpłynęło 1 zgłoszenie w kategorii rejs szkoleniowy dla dzieci i młodzieży.
  3. Wpłynęło 1 zgłoszenie w kategorii Osobowość Żeglarska Roku.
  4. Nie wpłynęły zgłoszenia w kategoriach Rejs Śródlądowy i Rejs Rodzinny.
  5. Nie wpłynęły zgłoszenia na konkurs Fotograficzny i Malarsko-Graficzny.

Po zapoznaniu się ze zgłoszeniami Kapituła postanowiła:

  1. W kategorii Rejs Morski  - Przyznać nagrodę Rejs Roku Powiatu Wielickiego 2018  -  dla rejsu zgłoszonego przez Pawła Dziedzica w ramach którego dwaj żeglarze z powiatu wielickiego opłynęli Przylądek Horn.

 

  1. W tej samej kategorii przyznano równorzędną nagrodę dla rejsu zgłoszonego przez Macieja Kurowskiego - Atlantycki Rejs Tysiąca i Jednej Mili.

 

  1. W kategorii Rejs szkoleniowy dla dzieci i młodzieży przyznać nagrodę dla Fundacji Szansa z Sygneczowa  gm. Wieliczka – zgłaszający – Jarosław Toboła, za rejs A może … morze ???.

 

  1. W kategorii Osobowość Żeglarska Roku Powiatu Wielickiego 2018 przyznać ten tytuł dla Pani Magdaleny Borkowskiej ze stowarzyszenia OSBARO – zgłaszający Maciej Kurowski.

 

  1. Ponadto Kapituła postanowiła przyznać Nagrodę Specjalną Konkursu Rejs Roku Powiatu Wielickiego 2018, dla Redaktora Bohdana Sienkiewicza twórcy telewizyjnego programu ,,Latający Holender” za całokształt działań dla żeglarstwa w Polsce i Powiecie Wielickim.  W tym miejscu Adam Kociołek przedstawił na prezentacji sylwetkę Laureata opisując jego wspaniałe dokonania w zakresie popularyzacji żeglarstwa w Polsce, czego efektem było m.in. powstanie Yacht-Clubu ,,Szarów” w 1977 roku. Pan Redaktor ufundował dla uczestników konkursu filmy DVD o Bractwie Żelaznej Szekli oraz filmy z Rejsu Niepodległości na Darze Młodzieży.

 

     Nagrody, w swoim zamierzeniu, mają być symbolem i podkreśleniem dokonań żeglarzy z powiatu wielickiego. Sam fakt udziału w konkursie jest doskonałym sposobem do poznania niepowtarzalnych historii ludzi, którzy dzięki swojej pasji i  wysiłkowi, przybliżają nam żeglarski świat, a dzięki nagłośnieniu – będą się mogli podzielić swoją pasją z wieloma mieszkańcami powiatu. 

    W części specjalnej Adam Kociołek przedstawił sylwetkę Komandora Bogumiła Nowotnego, pochodzącego z Wieliczki pierwszego dowódcy Marynarki Wojennej i prawdopodobnie pierwszego polaka który opłynął świat dookoła pod żaglami.

Galę odwiedzili liczni goście:

Henryk Gawor – Wójt Gminy Biskupice.

Marek Szlachta – Prezes Akademickiego Związku Sportowego w Krakowie.

Lech Pankiewicz – Wiceprezes AZS w Krakowie  oraz radny powiatowy.

Piotr Bogusz – Prezes Klubu ,,Lider” z Krakowa.

Józefa Ogrodnik – Prezes Klubu Żeglarskiego Horn w Krakowie.

Andrzej Ogrodnik – Wiceprezes KŻ Horn w Krakowie.

Jan Murzyn – Prezes Stowarzyszenia ,,Integracja” z Bogucic gm. Wieliczka.

Marek  Ruman – Wiceprezes Stowarzyszenia ,,Integracja”.

Andrzej Cieślik – Wiceprezes Stowarzyszenia ,,Integracja”.

Jakub Paluch – Radny Powiatowy z gminy Niepołomice.

Sylwester Skoczek – Radny gminy Kłaj z Szarowa.

Elżbieta Baja – Radna gminy Kłaj z Szarowa.

Alicja Wójtowicz – Sołtys Szarowa.

 

    W swoich wystąpieniach goście podkreślali wyjątkowość atmosfery na Gali oraz całego projektu życząc dalszego rozwoju tej pięknej i pożytecznej inicjatywy.

   Goście ze stowarzyszenia ,,Integracja” z Bogucic przedstawili inicjatywę ufundowania tablicy upamiętniającej Komandora Bogumiła Nowotnego. Zaapelowali do zebranych o pomoc w popularyzacji tej idei.

    Dodatkowym celem konkursu jest również integracja środowiska żeglarskiego, a nawet szerzej, bo wodniackiego i marynistycznego z terenu naszego powiatu i umożliwienie wymiany informacji i doświadczeń w tematach konkursowych oraz promocja wychowania żeglarskiego dzieci i młodzieży w gminach powiatu wielickiego.

    Galę uświetnił występ zespołu szantowego zorganizowanego przez Panią Marzenę Czyż - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szarowie i jej męża Bogdana oraz wspaniale śpiewające dziewczyny z Szarowskiej szkoły przy akompaniamencie Pana Marcina Gruszckiego. Gościnnie wystąpił z naszym zespołem Pan Bogdan Trzaska – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Niegowici – pasjonat muzyki szantowej.

    Żeglarze twierdzą, że żeglarstwo to więcej niż sport -  to styl życia, i tą sentencję potwierdziła zorganizowana Gala, która była swoistym świętem żeglarskim powiatu wielickiego.

    Organizatorzy zaprosili uczestników do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku.

 

Uczestnicy Gali 2018

Kaphornowcy z Wieliczki - Maciej Dziedzic i Lesław Grochal

Maciek Kurowski - Nagroda w kategorii Rejs Morski

Fundacja Szansa z Sygneczowa - nagroda za rejs szkoleniowy dla dzieci i młodzieży.

W imieniu Redaktora Bohdana Sienkiewicza nagrodę odebrał Adam Kociołek

Zespół szantowy ze Szkoły Podstawowej w Szarowie.

Marek Ruman ze stowarzyszenia Integracja z Bogucic prezentuje inicjatywę tablicy upamiętniającej Kmdr. Bogumiła Nowotnego.

Magdalena Borkowska - Osobowość Żeglarska Roku 2018.